Вести

Прва радионица у Београду


У суботу 15. децембра 2018. са почетком у 11 сати на Физичком факултету реализована је прва радионица о планирању. Учествовало је 27 наставника физике.  
Реализатори: Љиљана Иванчевић, Јелена Радовановић, Владан Младеновић и Слађана Николић.

Обавештење за наставнике физике у основним школама Подружница Београд


Прва радионица се односи на планирање образовно-васпитног рада усмерено на остваривање исхода у предмету Физика, општих међупредметних и предметнихк омпетенција.

Током прве радионице предвиђено је активно учешће наставника у изради глобалних и оперативних планова, као и дневних припрема у складу са постављеним захтевима. Након радионице, сарадња наставника у области планирања планирана је преко онлајн платформе.

Друга радионица посвећена је пројектној настави, а трећа оцењивању.

Прва радионица за наставнике физике у Београду организије се у суботу 15. децембра 2018. са почетком у 11 сати на Физичком факултету (Цара Душана 13).

Трајање радионице:Непосредно180 min + онлајн60 min.

Број сати стручног усавршавања у установи: 4 сата (за сваку радионицу).