Почетна

Добродошли на сајт Настава физике,
намењен подршци настави физике у школама Србије

Друштво физичара Србије започело је са реализацијом програма

„Подршка наставницима физике у основним школама – у сусрет променама“.

Циљ програма је пружање подршке наставницима физике у основним школама при планирању и реализацији наставе физике у складу са захтевима који се постављавају у наредном периоду, пре свега у шестом разреду основне школе почев од школске 2019/2020.

Реч је о низу практичних активности намењених упознавању наставника физике са новинама које проистичу из:

– Закона о основама система образовања и васпитања (2017),

– Правилника о стандардима квалитета рада установе (2018) и

– Правилника о плану и програму наставе и учења за шести разред основне школе (2018).

Прва радионица се односи на планирањеобразовно-васпитног рада усмерено на остваривање исхода у предмету Физика, општих међупредметних и предметних компетенција.

Током прве радионице предвиђено је активно учешће наставника у изради глобалних и оперативних планова, као и дневних припрема у складу са постављеним захтевима. Након радионице, сарадња наставника у области планирања планирана је преко онлајн платформе http://moodle.nastavafizike.edu.rs/

Друга радионица је посвећена реализацији наставе физике уз примену наставних приступа који подстичу активно учешће ученика на часу и развијање међупредметних компетенција. Наставници ће практично радити на развијању примера пројектне наставе.

Тема треће радионице је оцењивање. Нагласак је на поступцима вредновања који су у функцији даљег учења (формативно и сумативно оцењивање у складу са прописима, критеријуми оцењивања, вршњачко и самооцењивање).

Трајање радионица: Непосредно180 min + онлајн60 min.

Број сати стручног усавршавања у установи: 4 сата (за сваку радионицу).

Организација и реализација програма:

проф. др Иван Дојчиновић, председник ДФС

Слађана Николић, председница Одељења за основно образовање ДФС

Љиљана Иванчевић, председница Подружнице Београд

др Јелена Радовановић, наставник физике

Владан Младеновић, наставник физике.

Добродошли на сајт Настава физике,
намењен подршци настави физике у школама Србије

Друштво физичара Србије започело је са реализацијом програма

„Подршка наставницима физике у основним школама – у сусрет променама“.

Циљ програма је пружање подршке наставницима физике у основним школама при планирању и реализацији наставе физике у складу са захтевима који се постављавају у наредном периоду, пре свега у шестом разреду основне школе почев од школске 2019/2020.

Реч је о низу практичних активности намењених упознавању наставника физике са новинама које проистичу из:

– Закона о основама система образовања и васпитања (2017),

– Правилника о стандардима квалитета рада установе (2018) и

– Правилника о плану и програму наставе и учења за шести разред основне школе (2018).

Прва радионица се односи на планирањеобразовно-васпитног рада усмерено на остваривање исхода у предмету Физика, општих међупредметних и предметних компетенција.

Током прве радионице предвиђено је активно учешће наставника у изради глобалних и оперативних планова, као и дневних припрема у складу са постављеним захтевима. Након радионице, сарадња наставника у области планирања планирана је преко онлајн платформе http://moodle.nastavafizike.edu.rs/

Друга радионица је посвећена реализацији наставе физике уз примену наставних приступа који подстичу активно учешће ученика на часу и развијање међупредметних компетенција. Наставници ће практично радити на развијању примера пројектне наставе.

Тема треће радионице је оцењивање. Нагласак је на поступцима вредновања који су у функцији даљег учења (формативно и сумативно оцењивање у складу са прописима, критеријуми оцењивања, вршњачко и самооцењивање).

Трајање радионица: Непосредно180 min + онлајн60 min.

Број сати стручног усавршавања у установи: 4 сата (за сваку радионицу).

Организација и реализација програма:

проф. др Иван Дојчиновић, председник ДФС

Слађана Николић, председница Одељења за основно образовање ДФС

Љиљана Иванчевић, председница Подружнице Београд

др Јелена Радовановић, наставник физике

Владан Младеновић, наставник физике.

Добродошли на сајт Настава физике,
намењен подршци настави физике у школама Србије

Друштво физичара Србије започело је са реализацијом програма

„Подршка наставницима физике у основним школама – у сусрет променама“.

Циљ програма је пружање подршке наставницима физике у основним школама при планирању и реализацији наставе физике у складу са захтевима који се постављавају у наредном периоду, пре свега у шестом разреду основне школе почев од школске 2019/2020.

Реч је о низу практичних активности намењених упознавању наставника физике са новинама које проистичу из:

– Закона о основама система образовања и васпитања (2017),

– Правилника о стандардима квалитета рада установе (2018) и

– Правилника о плану и програму наставе и учења за шести разред основне школе (2018).

Прва радионица се односи на планирањеобразовно-васпитног рада усмерено на остваривање исхода у предмету Физика, општих међупредметних и предметних компетенција.

Током прве радионице предвиђено је активно учешће наставника у изради глобалних и оперативних планова, као и дневних припрема у складу са постављеним захтевима. Након радионице, сарадња наставника у области планирања планирана је преко онлајн платформе http://moodle.nastavafizike.edu.rs/

Друга радионица је посвећена реализацији наставе физике уз примену наставних приступа који подстичу активно учешће ученика на часу и развијање међупредметних компетенција. Наставници ће практично радити на развијању примера пројектне наставе.

Тема треће радионице је оцењивање. Нагласак је на поступцима вредновања који су у функцији даљег учења (формативно и сумативно оцењивање у складу са прописима, критеријуми оцењивања, вршњачко и самооцењивање).

Трајање радионица: Непосредно180 min + онлајн60 min.

Број сати стручног усавршавања у установи: 4 сата (за сваку радионицу).

Организација и реализација програма:

проф. др Иван Дојчиновић, председник ДФС

Слађана Николић, председница Одељења за основно образовање ДФС

Љиљана Иванчевић, председница Подружнице Београд

др Јелена Радовановић, наставник физике

Владан Младеновић, наставник физике.

Уредници сајта

Администратор сајта: Владан Младеновић, vladan.al.m@gmail.com

Уредник сајта: др Јелена Радовановић, lena.radovanovic@gmail.com